มีบุตรยาก… แก้ได้ไม่ยาก

ภาวะมีบุตรยาก คือ การที่คู่สามีภรรยายุติการคุ้มกำเนิดและมีเพศสัมพันธ์กันเป็นประจำ (อย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์) ภายในระยะเวลา 1 ปีกลับไม่มีสัญญาณบ่งบอกถึงการตั้งครรภ์ ทั้งนี้อาจมีปัจจัยหลาย ๆ อย่างที่ทำให้การปฏิสนธิของเซลล์สืบพันธุ์ไม่ประสบความสำเร็จ อาทิ การมีเพศสัมพันธ์ช่วงก่อนประจำเดือนจะมาและหมดลงไม่นานนัก (หน้า 7 หลัง 7) การมีเพศสัมพันธ์ที่บ่อยเกินไป ก็ทำให้เซลล์สืบพันธุ์ของฝ่ายชายไม่เพียงพอและอ่อนแอเกินกว่าจะปฏิสนธิได้ หรือประจำเดือนของฝ่ายหญิงมาแบบปิดปกติ (เดือนเว้นเดือน หรือนานกว่านั้น) แสดงว่าระบบสืบพันธุ์ของคุณน่าจะมีปัญหา ควรเข้าพบแพทย์ดีกว่าปล่อยทิ้งไว้ การมีบุตรยากอาจเป็นปัญหาครอบครัวอันดับต้น ๆ สำหรับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็ได้

มีบุตรยาก... แก้ได้ไม่ยาก
http://www.jetanin.com/th/service/archive_detail/1


การดูแลตนเองหลังจากทราบว่าประสบภาวะมีบุตรยากนับเป็นส่วนสำคัญ แพทย์จะแนะนำให้คุณลองปรับพฤติกรรมตามธรรมชาติเสียก่อน สำหรับฝ่ายชายต้องมีการตรวจระดับฮอร์โมนเพศชายว่าอยู่ในปริมาณที่สูง – ต่ำเกินไปหรือไม่ ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณฮอร์โมนคือ การสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์หนักและเป็นประจำ ใช้สารเสพติดอื่น ๆ หรือรับประทานยาแก้ปวดที่มีส่วนประกอบจากฝิ่น (พบได้ในยาระดับรุนแรง หรือยาแก้ไอบางชนิด) สิ่งที่กล่าวมาส่งผลให้ อสุจิไม่เคลื่อนไหว (ปกติจะเคลื่อนไหวในทางตรงได้ดี) หรือการสัมผัสรังสีต่าง ๆ (จากการรักษาที่ต้อง X-Ray หรือการใช้เครื่องถ่ายเอกสารขนาดใหญ่) นอกจากนั้น ความร้อนจะทำให้การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ชะงัก ดังนั้นหากรู้สึกว่าอัณฑะร้อนบ่อย ๆ ก็ควรป้องกัน

สำหรับคุณผู้หญิงที่ดื่มและสูบเป็นประจำควรเลิกซะ เลี่ยงสารเสพติดทุกชนิด หากน้ำหนักตัวเยอะเกินไปควรลดลงให้เหมาะสม เพราะความอ้วนส่งผลต่อการสร้างเซลล์ไข่ทำให้มีบุตรยากเช่นกัน นอกเหนือจากนี้คงเป็นความผิดปกติ เช่น ปัญหาการตกไข่ โรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ส่งผลให้เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์นอกมดลูกอีกด้วย

หากทั้งสองคนปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอมานานนับปี ปัญหาการมีบุตรยากที่เผชิญอยู่ อาจเกิดจากสาเหตุอื่น ที่ต้องใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์เข้ามาเสริมเพื่อการมีบุตร ที่แลกกับค่าใช้จ่ายที่สูงตามมา อาทิ การนำเซลล์สืบพันธุ์ของฝ่ายหญิงและฝ่ายชายมาปฏิสนธิภายนอก และฝากให้ญาติของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตั้งครรภ์แทน เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.