น้ำมันหล่อลื่นสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง

น้ำมันหล่อลื่นสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง

อุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะสาธารณูปโภค นอกจากนี้ยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และยังช่วยอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมอื่นๆอีกด้วย อีกทั้งอุตสาหกรรมก่อสร้างยังมีความเกี่ยวพันและเชื่อมโยงกับอีกหลายภาคเศรษฐกิจ เช่น อุตสาหกรรมการผลิตวัสดุอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นปูนซีเมนต์ เหล็ก วัสดุก่อสร้างต่างๆ เครื่องจักรกล อุตสาหกรรม การขนส่ง  เป็นต้น

น้ำมันหล่อลื่นสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง

ในอุตสาหกรรมก่อสร้างสิ่งที่สำคัญในการดำเนินงานนอกจากอุปกรณ์แล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือพวกเครื่องจักกลหนัก ไม่ว่าจะเป็น รถขุด รถตัก รถเกรด รถดัน รถเกลี่ยถนน รถแบคโฮล รถเครน รถบรรทุก เป็นต้น ซึ่งเครื่องจักรกลเหล่านี้ล้วนจำเป็นต้องใช้ น้ำมันหล่อลื่น ทั้งสิ้น และเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานของเครื่องจักรด้วย ซึ่งน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้อุตสาหกรรมก่อสร้าง มีดังนี้

  • น้ำมันเครื่อง
  • น้ำมันไฮดรอลิค
  • น้ำมันเกียร์,เกียร์เฟืองท้าย
  • น้ำมันส่งกำลัง
  • จาระบี

 

น้ำมันหล่อลื่นมีคุณสมบัติหล่อลื่นเครื่องยนต์และป้องกันการกัดกร่อนโลหะ เวลาเครื่องยนต์หรือเครื่องจักรทำงานจะเกิดการเผาไหม้ ในขณะที่เกิดการเผาไหม้นั้นก็จะเกิดกรดกำมะถันทำให้เครื่องยนต์เสียหาย  ถ้าไม่มีน้ำมันหล่อลื่นในเครื่องจักรก็จะทำให้ตัวเครื่องจักรเกิดการเสียดสี และความเสียหายขึ้นได้ จนอาจถึงขั้นรุนแรงที่ไม่สามารถใช้งานได้อีก ดังนั้นเราจึงต้องเลือกใช้ น้ำมันหล่อลื่น ให้เหมาะสมกับเครื่องจักรและเครื่องยนต์ ตรงกับลักษณะการใช้งานและตรงตามคู่มือที่ระบุไว้ หากใช้ผิดก็จะก่อให้เกิดความเสียหายตามมาได้เช่นกัน ซึ่งระยะสั้นๆจะไม่เห็นผลเท่าไหร่แต่อาจจะส่งผลระยะยาว ดังนั้นเราควรเลือกน้ำมันหล่อลื่นที่มีคุณภาพถูกต้องตามการใช้งานและมีมาตรฐานสากลที่กำหนดไว้